ขอแสดงความยินดีกับผลงานนักเรียนเก่าที่ทำชื่อเสียง

“อิมเมจิน” สร้างชื่อคว้า 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน บนเวทีนวัตกรรมนานาชาติ
งาน European Exhibition of Creativity and Innovation : EUROINVENT 2019 
ดร.จาริกา มากคช นักเรียนเก่ารุ่น 11
ที่มา https://www.matichonweekly.com/publicize/article_206790

ขอเชิญชวนนักเรียนเก่า และ ปัจจุบันMWIT เข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ 30 ปี

ขอเชิญชวนนักเรียนเก่า และ ปัจจุบันMWIT เข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ 30 ปี มหิดลวิทยานุสรณ์

หมดเขตรับผลงานวันที่ 17 กรกฎาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์
https://drive.google.com/drive/folders/19X5gVjFw2SuxfGgJnRFP3x9UOUum3U4v?usp=sharing