คณะกรรมการนักเรียน รุ่น 2312112207_1008794429178690_7774847932566442184_nนายชิติพัฒธ์ เพชรมุณี / ชิ
ประธานนักเรียน
Email : xtipat@gmail.com

 

 12108810_958534514188311_5765406252719974247_nนายเปี่ยมบุญ ธมโชติพงศ์ / เปี่ยม
รองประธานนักเรียนชาย
Email : vewaii_@hotmail.com

 

 12096182_1043149385703922_6291641039968160459_nนางสาวกันติชา จรางกุล / หมุย
รองประธานนักเรียนหญิง
Email : pw.mmuii@gmail.com

 

 


12105886_1155685214461679_4840300802680320443_nนายศิวกร สงวนหมู่ / วิน
ประธานหอพักชาย
Email : sivakorn2540@hotmail.com

 

 


 

12108927_879349925506163_8990900611499649551_nนางสาวปวิตรา สุตันตยาวลี / ไอเดีย
ประธานหอพักหญิง
Email : pavitraidea@yahoo.com

 

 


 

12141769_1009838322400493_5003253882390600078_nนายรุจิภาส ชาญวนิชย์กุลชัย / มอส
ฝ่ายวิชาการ
Email : rujipas.cha@gmail.com

 

 


 

12141787_10205099405060881_4142437870313177961_nนางสาวณิชารีย์ มั่นคงพิทักษ์กุล / ชะเอม
ฝ่ายวิชาการ
Email : CKK.nichi@gmail.com

 

 


 

12112342_1032741480110596_865926108393304835_nนายประณัยเดช เฮงสวัสดิ์ (อนุฯ) / ริชชี่
ฝ่ายวิชาการ
Email : richie.pranaidej@gmail.com

 

 


12144760_629675660506731_6944273994270264286_nนายศตคุณ พ่อลิละ (อนุฯ) / ไนซ์
ฝ่ายวิชาการ
Email : 

 

 


 

12106945_886619404759500_2193596607870291155_nนายภัคพล ปรัชญาธรรมกร / บุ๊ค
ฝ่ายระเบียบวินัย
Email : my_devil_book@hotmail.com

 

 


 

12122673_1118961361461223_3082168898001792401_nนายวสุ งามกาญจนรัตน์ / ไบรท์
ฝ่ายระเบียบวินัย
Email : S_ngam2001@hotmail.com

 

 


 

12108992_992256860840602_9131012461285643045_nนายธรรพ์ณคร สินวัชรภิรมย์ / เวิร์ค
ฝ่ายกิจกรรม
Email : lacius1123@gmail.com

 

 

12109117_907938695965675_1128751577562900323_nนางสาวศศิพิมพ์ พุ่มวิวัฒนศิริกุล / วิว
ฝ่ายกิจกรรม
Email : viewsasipim2541@hotmail.com

 

 


12118833_911718655575415_1197667426324249238_nนายธนโชติ โรจน์ประเสริฐ(อนุฯ) / โตโต้
ฝ่ายกิจกรรม
Email : toto12300@hotmail.com

 

 


12049213_691921167574919_6498983396842256052_nนายภาสวิชญ์ วรดิษฐ์  / ก๊อต
ฝ่ายอเนกประสงค์
Email : Passawit_Worraditz@hotmail.com

 

 


12088512_1049100008474902_7898548053733583215_nนางสาวชานิดา จิระพินทุ / ไอเดีย
ฝ่ายอเนกประสงค์
Email : idea_chanida@hotmail.com

 

 


12107710_859429847503895_2835573312262311408_nนายภัทร์ กิตติพงศ์พัฒน์ / ภัทร
ฝ่ายอเนกประสงค์
Email : phatkitti0@gmail.com

 

 


12107852_988273811228792_8767051521836452704_nนางสาวกมลชนก มีสุวรรณ / น้ำฝน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Email : kamonchanok-fon@windowslive.com

 

 

12112019_927359727337463_1323177115796418469_n

                                                                                                                                                                                                                       

นางสาวนภัสสร กุลสยุมพร / เหม่เหม๋
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Email : naphatsorn17@gmail.com

 

 

                                                                                                                                                                                                                             

12115559_1515876302068692_4736966532986737552_nนายภคนันท์ ศิริจารุวร / เอิร์ธ
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
Email : earth.ps48@gmail.com

 

 


12107130_900995693315881_4934223201148383652_nนายธีรวัฒน์ พิพัฒนกุลชัย / ธี
เหรัญญิก
Email : pteravat@gmail.com

 

 


12118916_1029437567080072_383504735239714463_nนางสาวณิชา ว่องวานิช / พลอย
เลขานุการ
Email : nichar-ploy@hotmail.com

 

 


11254539_1192471474103608_4592791189173903227_nนางสาวอรัชพร เพ็ชรศิรดา / จี๊ป
เลขานุการ
Email : Aradchapon@gmail.com

 

 


12115433_1242596255767554_8771006802838510351_nนายกรรธศรณ์ หอพัตราภรณ์ (อนุฯ) / คอปเตอร์
เลขานุการ
Email : copter47442@hotmail.com

 

 


 

 

Updated on January 11,2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *