งานวิ่ง MWIT Science Run ครั้งที่ 2

🏃🏃‍🏃‍🏅🏆
สมัครได้แล้ววันนี้ ผ่านทาง https://www.eventpop.me/e/6456-mwit-science-run-ii
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562
ปล่อยตัว รร มหิดลวิทยานุสรณ์
เส้นทางวิ่ง มหาวิทยาลัยมหิดล
ระยะวิ่ง 3K และ 10K

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *