ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “วัดไร่ขิง x MWIT : 30th Anniversary Run”

อีเว้นท์พิเศษ “วัดไร่ขิง x MWIT : 30th Anniversary Run ” วิ่งเข้าสู่ปีที่ 30
โดยวัดไร่ขิง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ ชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ขอเชิญชวนนักเรียนเก่าทุกรุ่น รุ่นละ 2 คน เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งจากวัดไร่ขิงถึงโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562
เวลา 4.30 – 10.00 น. ระยะทางรวมประมาณ 12 กิโลเมตร (พัก 3 จุด) โดยจะมีเสื้อสวยๆแจกให้ทุกๆคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้
แบบฟอร์มรับสมัครงานวิ่ง วัดไร่ขิง x MWIT : 30th Anniversary Run
https://forms.gle/E33GsiTF7t2Ejpv29

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *