ขอเชิญชวนนักเรียนเก่า และ ปัจจุบันMWIT เข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ 30 ปี

ขอเชิญชวนนักเรียนเก่า และ ปัจจุบันMWIT เข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ 30 ปี มหิดลวิทยานุสรณ์

หมดเขตรับผลงานวันที่ 17 กรกฎาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์
https://drive.google.com/drive/folders/19X5gVjFw2SuxfGgJnRFP3x9UOUum3U4v?usp=sharing