ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อร้านอาหารในโรงเรียน

เชิญชวนคุณครู-เจ้าหน้าที่และนักเรียนทุกคนร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อร้านอาหารในโรงเรียน ตั้งแต่บัดนี้ -31 มกราคม 2562