คลิกที่นี่ ! แบบประเมินความพึงพอใจต่อร้านอาหารภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25558

 • 29-30 มกราคม 2559 ประจำปีการศึกษา 2558

  • กิจกรรม MWITS SQUARE 8 และ MWITS Open House

  คลิก !! https://www.mwit.ac.th/~mwitssquare/

  Presentation1

   

   

   

   

   

   

   

   

  act

  27-28 มกราคม 2559 ประจำปีการศึกษา 2558

  คลิก !! กิจกรรม MWITS Science Fair 2016

  banner2016

   

   

   

   

   

   

   

   


  19 มกราคม 2559

  • ขอให้นักเรียนระดับชั้นม.4-ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กิโลเมตร ประจำปีการศึกษา 2558 เวลา 16.00 น.

  Cramp01-BHRC

  ที่มาภาพ http://www.bangkokhealth.com/


  18 มกราคม 2559

  • ขอให้นักเรียนระดับชั้นม.4-ม.6 เลือกตั้งคณะกรรมนักเรียนรุ่นที่ 24 เวลา 16.00-18.00 น. ณ บริเวณใต้โถงหอพักชาย

  13015685821301568654l

  ที่มาภาพ http://downmerngnews.blogspot.com/2011_03_01_archive.html


  13 มกราคม 2559

  • ขอเชิญครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ MWITS วัยใสใส่ใจสุขภาพ ครั้งที่ 7 เวลา 14.00-18.00 น.

  ณ บริเวณโถงประชาสัมพันธ์

  BMI-Chart-Children

  ที่มาภาพ http://www.bpac.org.nz/resources/other/bmi_calc/bmicalc.html

 • 11 มกราคม 2559

  • ขอเชิญครูและเจ้าหน้าที่รับผลการตรวจสุขภาพฯ เวลา 8.30-11.30 น.

  Slide1

 • 7 มกราคม 2559

  • ขอเชิญชวนนักเรียนและผู้ที่สนใจร่วมเข้าฟังบรรยายแนะแนวศึกษาต่อประเทศเกาหลีและสหราชอาณาจักร  เวลา 16.00-17.30 น. โดยนักเรียนเก่ารุ่น 16-17 และ รุ่น 20-22 ณ บริเวณใต้โถงหอพักชาย
  • ขอให้นักเรียนทุกระดับชั้น ม.4 และ ม.5 ณ ห้องประชุมโกวิท และ ม.6 ณ ห้องประชุมดร.ณัฐ  เพื่อเข้าทดสอบแบบวัดคุณลักษณะทางจิตพร้อมกัน เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป (อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ปากกา ดินสอ 2B และยางลบ)และแต่งกายชุดหอพัก
 • 6 มกราคม 2559 ทำบุญปีใหม่  และ งานเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี 2559
 •